Nawiązując współpracę z adwokatem warto wziąć pod uwagę pewne kwestie.

Pamiętaj, że prawnik ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów prawnych, a nie problemów osobistych, dlatego należy ograniczyć dyskusje do kwestii prawnych, które cię aktualnie dotyczą. Kiedy zatrudniasz prawnika, ma on obowiązek cię reprezentować i być lojalnym tylko wobec swojego klienta. Wszystkie rozmowy z prawnikiem są całkowicie poufne, dlatego można mu powierzyć nawet drażliwe informacje. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób prawnicy zajmują się sprawami swoich klientów. Przede wszystkim prawnik spróbuje rozwiązać sprawę polubownie, negocjując z drugą stroną. Jeśli ugoda nie jest możliwa nawet podczas mediacji, prawnik może reprezentować twoje interesy w sądzie. Obowiązkiem prawnika jest przedstawienie sprawy w sądzie najlepiej jak potrafi i obrona praw klienta. Porada prawnika może być również oparta na innych podobnych sprawach, które trafiły wcześniej do sądu i na jego doświadczeniu w przypadku prowadzenia podobnych spraw w przeszłości. Przed podjęciem decyzji, czy chcesz wykonać część pracy samodzielnie, powinieneś porozmawiać z prawnikiem o swoim problemie prawnym.

Niektóre zagadnienia prawne są bardzo skomplikowane i samodzielne zajmowanie się jakąkolwiek ich częścią nie jest dobrym pomysłem.

Wspólnie z prawnikiem możecie zdecydować, jakie masz opcje i jak najlepiej postępować w danej sytuacji, ale ostateczna decyzja zawsze należy do klienta. Możesz bardzo pomóc w pracy swojemu prawnikowi, będąc zorganizowanym, ułóż swoje dokumenty w logicznej kolejności, zachowaj teczkę lub segregator z dokumentami i napisz krótkie podsumowanie ważnych faktów w twojej sprawie. Możesz przygotować arkusz roboczy, aby śledzić, co będzie robił twój prawnik i na co się zgodziłeś. Bycie dobrze zorganizowanym to prawdopodobnie najskuteczniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, aby pomóc swojemu prawnikowi i obniżyć koszty prawne. Głównym celem prawnika zajmującego się takimi zagadnieniami jak upadłość konsumencka jest pomoc klientom w postępowaniu sądowym w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zadłużenia lub postępowania w sprawie upadłości. Klientami prawników zajmujących się upadłością mogą być osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa.