Jak pobudzić i zwiększyć naszą kreatywność? Okazuje się, że nawet krótki spacer skutecznie poprawi jakość pracy twórczej, sprawiając, że otworzymy się na nowe pomysły i zaczniemy z energią wcielać je w życie.  W 2014 roku pismo „Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition”, wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało wyniki eksperymentu, z którego jasno wynikało, że spacer sprzyja kreatywności.  Według przeprowadzonego testu, grupa osób chodzących po bieżni, wpadała na znacznie więcej lepszych pomysłów, niż druga grupa, która pozostawała w pozycji siedzącej w innym pomieszczeniu. Chodziło na przykład o wymyślanie różnych zastosowań danego przedmiotu. Druga część badania dowiodła, że niezależnie od tego, czy spacer odbywał się w pomieszczeniu, czy też na zewnątrz, to pozostawanie w ruchu decydowało o większej kreatywności osób poddanych eksperymentowi.
Wynika z tego jednoznacznie, że w sytuacji, w której liczą się dobre pomysły, inicjatywa czy nowatorskie podejście do tematu, tam spacer jest bezcenny. Można pójść się przejść zanim się usiądzie do pracy, jak również chodzić po pokoju na przykład podczas rozmyślań nad przyjęciem określonej strategii w firmie, lub…w życiu. Bo przecież kreatywność jest ważna nie tylko w pracy, ale również, a może nawet bardziej w życiu prywatnym.
Oprócz spaceru, sojusznikiem kreatywnego działania jest z pewnością ciekawość świata i świadomość istotnych wydarzeń w otaczającej nas rzeczywistości. Również otwarcie się na innych ludzi sprawia, że wychodzimy poza ciasny krąg własnych zainteresowań i upodobań i przyjmujemy bardziej uniwersalny punkt widzenia. Z tego powodu niezwykle inspirująca bywa praca zespołowa, podczas której różne opinie, pomysły i temperamenty mogą przyczynić się do powstania ciekawych projektów i koncepcji. Z tych samych przyczyn bezcenne w sferze prywatnej jest podejmowanie rozmaitych decyzji wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. Efekt może być wówczas znacznie lepszy niż w sytuacji, w której o wszystkim decyduje jedna osoba.